Nova subvenció a l’Ajuntament d’Alcanar en matèria de Turisme

L’Ajuntament d’Alcanar ha rebut diverses subvencions de la Diputació de Tarragona, aquest 2023, tramitades per la Regidoria de Turisme, un any més .

Dintre de l’àrea de Turisme, el Patronat de Turisme ha atorgat al consistori canareu 10.635,17 € (60%) en la línia 3, de difusió digital i pàgines web, per a totes les activitats de difusió turística de l’any. D’altra, ha rebut 1.500 €, el 100% de la línia 4, referent als distintius de qualitat de platges, per al guardó ambiental « Bandera Blava ». A més, dintre de l’àmbit gastronòmic, concretament, la línia 2, de productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, singulars o valor implícit afegit, un import concedit de 833,41 € (26,79%).

Referent a platges i dintre de l’àrea de salut, línia 1, de subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en aquesta actuació hem comptat amb la col·laboració novament de la Diputació de Tarragona, concedint un import per un total de 16.886,00 € (24,12%). Línia 3, desfibril·ladors: manteniment i cursos de formació concedint un import total de 2206,66€. 

El regidor de Turisme, Marc Chavalera agraeix a la Diputació de Tarragona, al Patronat de Turisme i al departament de salut pública « la seva contribució i col·laboració per a garantir una òptima difusió del distintiu Bandera Blava i de totes les campanyes de promoció turística que impulsem, jornades gastronòmiques i el servei de salvament i socorrisme a les platges del municipi. Així, podem continuar treballant per millorar i ampliar els nostres projectes turístics locals. »

Més informació:
– Decret d’aprovació
– Acord
– Acord